chemicky priemysel 2

Chemicky priemysel

Priemysel

Chemický priemysel zabezpečuje technicky a technologický náročný obor, ktorý vytvára chemickou cestou zo surovín rôzne produkty. Do chemické priemyslu môžeme zaradiť výrobu plastových hmôt, výrobu celulózy a papiera, spracovanie gumy, spracovanie ropy a plynu, výroba chemických vlákien a fólií a podobne. Môžeme spomenúť asi tri najznámejšie chemické podniky:

Slovnaft, a.s. Bratislava

Petrochemická-rafinérska spoločnosť, ktorá okrem výroby, distribúcie a skladovaniu ropy zabezpečuje predaj v maloobchodnej sieti motorové paliva a mazivá pre motoristov.

Matador Truck Tires s.r.o. Púchov

Výrobca pneumatík pre ľahké nákladne, SUV a osobné vozidlá. Zabezpečuje hlavne trhy prvej výbavy a náhradnej spotreby. Zabezpečuje vlastný technologicky pri výrobe pneumatík pre osobné a nákladne automobily.

Duslo, a.s. Šaľa

Zabezpečuje výrobu hnojív s vývozom v celej európskej únií a významného dodávateľa gumárskych chemikálií. Tvorí súčasť nadnárodného koncernu AGROFERT, ktorý pôsobí vo všetkých priemyselných odvetviach.

Chemický priemysel 2021 a 2022

Vytvára veľmi technologické náročne odvetvie, lebo je naviazané na významné druhy priemyselnej výroby – automobilový, hutnícky, potravinársky, textilný, farmaceutický a podobne. Výroba zahŕňa aj označovanie výrobkov s vysoko technickým značením a kvalitnou podtlačou. Rok 2021, 2022 bol a bude pre pandémiu Covid-19 veľmi zložitý a ťažký pre chemický priemysel.  Dôvodom je málo odbornej pracovnej sily na trhu alebo veľké množstvo zamestnancov v karanténe, obrovský nárast energie, dopravy a surovín. Zložitý život chemickému priemyslu doplna aj veľa nových povinností z nových nariadení Európskej únie. Hlavne ide o ochranu životného prostredia,  zákony o odpadovom hospodárstve a pracovnom práve, minimálne mzdy. Štát bude musieť prísť s návrhom na riešenie pomoci firmám, ľudom počas pandémie a enormného zvýšenia energií.