technológia kúrenia

Technológie kúrenia

Priemysel

Poznáme veľa rôznych technológií kúrenia, ktoré môžu byť moderné alebo tradičné. Niektoré z nich rozdeľujeme podľa:

Kotly na tuhé palivo – v kotloch spália drevo, uhlie alebo iné tuhé palivo na zohrievanie vody, ktoré potom cirkuluje cez systém vykurovania rodinného domu.

Kotly na plyn alebo olej – kotly používajú na vykurovanie zemný plyn alebo olej, ktorý sa spaľuje a využíva na vykurovanie budovy.

Teplé vzduchové kúrenie – systém zabezpečuje ohrev vzduchu a jeho distribúciu cez ventilátor alebo rozvodovú sieť v dome.

Podlahové kúrenie – využíva ohrev podlahy na vykurovanie miestnosti.  Podlahové vykurovanie je pohodlný spôsob vykurovania s rovnomerným rozložením tepla.

Radiátory a teplá voda – radiátory sú umiestnené  vo všetkých miestnostiach a napájané teplou vodou s kotolne.  Tento spôsob je najrozšírenejší v rodinných domoch a bytovkách po celej Európe. 

Slnečné ohrevy – využíva slnečné žiarenie na ohrev vody, ktorá potom môže byť použitá na vykurovanie alebo ohrev v rodinnom dome.

Tepelné čerpadlá – sú efektívne zariadenia, ktoré využívajú teplo zo zeme, vody a vzduchu, prevádzajú a zabezpečujú vykurovanie domu.

Geotermálne vykurovanie – technológia využíva teplo zemského jadra na vykurovanie budov. Opísali sme niektoré z najbežnejších technológií kúrenia, ktoré sa môžu rozlišovať podľa miestnych podmienok a dostupných zdrojov energie. 

Ústredné kúrenie domu

Systém vykurovania ako ústredné kúrenie zabezpečuje teplo pre celý dom alebo budovu z jedného centrálneho zdroja. Základný popis fungovania ústredného kúrenia je:

Kotol – kľúčová súčasť ústredného kúrenia, ktorá býva umiestnená vo vyhradenej miestnosti v rodinnom dome alebo vykurovacej miestnosti.  Kotol býva napájaný z rôznych zdrojov energie, ako sú uhlie a drevo, plyn a olej, elektrika alebo alternatívne zdroje ako slnečná energia a tepelné čerpadlá.

Spaľovanie paliva – palivo je spaľované v kotly na produkciu tepla. Teplo vyrobené spaľovaním zohrieva vodu, ktorá cirkuluje cez systém potrubí.

Cirkulačný systém – voda ohriata v kotly cirkuluje cez systém potrubia, ktorý sa rozvádza do rôznych časti budov a domu. Cirkulácia je podporovaná čerpadlom, ktoré zabezpečuje plynulý priebeh teplej vody cez systém.

Rozvod vody – voda cirkuluje cez potrubia do radiátorov alebo výmenníkov tepla umiestnených v jednotlivých miestnostiach.  Horúce radiátory zohrievajú vzduch v miestnosti a priestor získava požadovanú teplotu.

Regulácia a termostat – teplota v miestnostiach sa udržuje pomocou termostatu, ktorý reguluje množstvo tepla dodávaného do systému.  Termostat monitoruje teplotu v miestnosti a v prípade ochladenia zabezpečuje, aby kotol začal spaľovať viac paliva na vykurovanie, alebo znižuje intenzitu spaľovania. Všetko zabezpečuje rovnomerne a účinné vykurovanie celej budovy prostredníctvom jedného zdroja tepla. Posiela teplo cez potrubia a radiátory alebo cez iný výmenník tepla.