elektroištalácia v dome

Elektroinštalácia v dome

Dom a záhrada

Dom a elektroinštalácia tvoria systém elektrických komponentov, ktorý privádza elektrinu v dome.  Zabezpečuje rozvádzače, zásuvky, káble, vypínače a ostatné súčasti na distribúciu elektrickej energie do spotrebičov a jednotlivých miestnosti.  Zložitý systém umožňuje pripojenie a používanie elektrických zariadení a zabezpečuje bezpečnú prevádzku elektrickej energie v domácnosti. Správne inštalovaný elektrický systém minimalizuje riziká spojené s elektrickými poruchami a bezpečnosťou ľudí v dome.

Komponenty v elektroinštalácií

Elektroinštalácia v dome ponúka množstvo komponentov a súčiastok, ktoré sú potrebné na distribúciu elektrickej energie a umožňujú funkčnosť elektrických zariadení ako:

Zásuvky a vypínače – ponúkajú množstvo riadenia a pripojenia elektrických zariadení. Vypínače spolupracujú pri zapínaní a vypínaní svetiel, zásuvky pracujú na pripojení rôznych spotrebičoch.

Vodiče a káble – umožňujú prenos elektrickej energie z elektrickej siete do jednotlivých bodov v miestnosti.

Rozvádzače a ističe – riadia a rozdeľujú elektrinu v dome. Ističe chránia pred skratom a preťažením, kde rozvádzače rozdeľujú elektrinu na rôzne okruhy domu.

Osvetlenie – zabezpečuje lampy, svetelné body, svietidlá a príslušné prepojenia s elektrickým systémom. Nesmieme zabudnúť na príslušenstvo ako napríklad spínače, senzory pohybu a časovače.

Káble a vodiče

Základná súčasť elektroinštalácie sú káble a vodiče, ktoré umožňujú prenos elektrickej energie z jedného miesta na druhé.

Káble – sú zložené z viacerých vodičov, ktoré sú chránené izolačným materiálom a ochranným plášťom. Poznáme veľa druhov káblov s izolovanými vodičmi rôznych typov a veľkostí.

Vodiče – tenké kovové drôty alebo vodiace materiály, ktoré tvoria jadro kábla a zodpovedajú za prenos elektrického prúdu. Vyrobené sú materiálov ako hliník alebo meď. Meď sa používa hlavne pre vysokú efektívnosť prenosu elektrickej energie.  Vodiče a káble sú základným stavebným prvkom elektrických obvodov a inštalácií.  Umožňujú pripojenie elektrických zariadení a zabezpečujú ich správne fungovanie.

Ističe a rozvádzače

Rozvádzače a ističe sú tiež súčasťou elektroinštalácie, ktoré umožňujú riadenie a ochranu elektrických obvodov v dome.

Rozvádzače – panely alebo skrinky, ktoré obsahujú ističe a ďalšie komponenty.  Slúžia na rozdeľovanie elektriny do rôznych obvodov alebo okruhov. Rozvádzače zabezpečujú prevedenie elektriny z hlavného zdroja do ostatných miestností.

Ističe – ochranné prvky v rozvádzači, ktoré chránia elektrický prúd pred skratom alebo preťažením. Keď sa elektrický prúd zvýši nad bezpečnú hranicu, ističe automaticky prerušia obvod a chránia elektrické zariadenia a káble pred poškodením alebo minimalizujú riziko požiaru. Správna údržba a funkcia sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku elektrického systému v dome.