slnečná energia

Slnečná energia

Priemysel

V dnešnej dobe vieme, aký dopad má ľudská činnosť na životné prostredie. Je preto dôležité, aby sme sa obrátili na riešenia, ktoré obmedzia negatívny vplyv na našu planétu.

Nenahraditeľný zdroj energie, ktorý bol nevyhnutný pre vznik života. Samozrejme, reč je o slnečnej energii. Na úvod si povedzme jednu zaujímavosť, a to odkiaľ sa berie a ako vzniká. Hlboko v horúcom jadre našej domovskej hviezdy, sa ľahšie chemické prvky spájajú do ťažších prvkov. Tento fyzikálny proces, nazývaný jadrová fúzia, vypúšťa pri zlúčení prvkov nepredstaviteľné množstvo energie. Pravdou je, že málokto má predstavu o tom, koľko energie doputuje k nám z nášho Slnka. Vedeli ste, že v priebehu hodiny príjme atmosféra Zeme toľko solárnej energie, koľko by vystačilo pre ľudstvo na jeden rok? Slnečná energia má preto z hľadiska udržateľnosti obrovský potenciál. Všetko má však aj svoje nevýhody. Problémom je počasie, ktoré je často nespoľahlivé, ale aj dnešné technológie, ktoré ešte nie sú natoľko vyspelé, aby efektívne zachytávali túto energiu. No aj napriek tomu, že dnešné technológie disponujú nižšou efektivitou, sa predsa ukázali byť ako dobrou a čistejšou alternatívou pre výrobu elektriny. Príkladom prístrojov, ktoré sa využívajú na odber slnečnej energie a ktoré si doma môžete nainštalovať aj vy, sú solárne fotovoltické a  tepelné panely. Poďme sa pozrieť, ako fungujú.

Fotovoltické panely

Hlavné komponenty fotovoltických panelov, ktoré zabezpečujú premenu slnečnej energie na elektrickú, sú polovodičové materiály. Keď na tieto panely, zväčša vyrobené z kremíka, dopadajú lúče svetla, tak polovodič absorbuje energiu od častíc svetla. Prijatie tejto energie prevedie atómy do stavu, v ktorom sa od nich odtrhne elektrón a takto, vďaka mnohým voľným elektrónom, vzniká prúd. Je nutné podotknúť, že vzniknutý prúd je vždy jednosmerný, a preto ho treba previesť na obojsmerný.  Na to sa využívajú aj ďalšie prístroje, ktoré túto premenu zabezpečujú. Čo by ste si ale mali pamätať je, že úloha fotovoltických panelov je premena slnečnej energie priamo na elektrický prúd. Ich efektivita absorbovania sa dnes pohybuje okolo 20 percent. Znamená to, že v priemere sa na elektrinu konvertuje pätina slnečnej energie, ktorá na panel dopadne.

Solárne tepelné panely

Tepelný solárny panel je zariadenie, ktoré využíva slnečnú energiu na zohriatie tekutiny, uloženej v zásobníku. Tieto panely tak ponúkajú úspornú alternatívu pre vykurovanie alebo vyhrievanie úžitkovej vody. Na rozdiel od fotovoltických panelov, ich efektivita je oveľa vyššia, pretože ide o podstatne ľahšiu technológiu, a to až 80 percent. Cena je nižšia, no ako ste určite pochopili, obidve technológie sa používajú pre svoje špecifické účely. Je časté, že obidva druhy panelov sú inštalované takým spôsobom, aby sa vzájomne dopĺňali.

Jednou z možností, ktorá má potenciál zachovať našu planétu pre budúce generácie, sú obnoviteľné zdroje energií. Mali by sme sa sústrediť na to, ako čo najefektívnejšie využiť tú najdostupnejšiu energiu, za ktorú vďačíme nášmu Slnku.