krtkovanie a čistenie kanalizácie

Krtkovanie a čistenie kanalizácie

Partner Priemysel

Čistenie kanalizácie alebo krtkovanie je proces odstraňovania nečistôt, usadenín v kanalizačných systémoch a potrubiach. Kanalizácia je systém potrubí, ktorá pomáha odvádzaniu splaškov a odpadových vôd z domov, obchodov, priemyselných zariadení a iných miest. V priebehu časového obdobia sa môžu v kanalizačnom potrubí usadzovať a narastať nečistoty, ako sú kal, piesok, tuky, prach a iné nečistoty, ktoré spôsobujú zablokovanie a zníženie priechodnosti v kanalizácií. Potom nastupuje krtkovanie a čistenie kanalizácie. Zablokovanie potrubia môže viesť k závažným problémom vrátane zápachu, únikov, povodní alebo dokonca veľkého poškodenia infraštruktúry.

Ako sa vykonáva čistenie kanalizácie?

Nastane čas, keď upchatému potrubiu a kanalizácií môžeme pomôcť len s dôkladným a profesionálnym čistením. Čistenie kanalizácie sa môže vykonávať rôznymi spôsobmi ako napríklad:

Mechanické čistenie – používa sa mechanické náradie, ako čistiace štetiny, hadice s vysokým tlakom, škrabky a iné nástroje na odstránenie usadenín z kanalizačných potrubí.

Vysávanie – pri veľkých znečisteniach, keď sa nečistoty nachádzajú vo veľkých objemoch, môžeme použiť špeciálne vysávače zariadenie na odstránenie odpadu. 

Chemické čistiace prostriedky – chemické látky sú schopné rozpúšťať tuky a iné organické nečistoty, čo zabezpečuje ľahšie odstránenie z potrubí.

Kamerová kontrola – pred hlavným čistením môže byť využitá kamerová inšpekcia na presné určenie miesta blokády alebo ďalších problémov v kanalizačnom systéme. Pravidelné čistenie kanalizácie je dôležité pre udržanie bezpečnosti a funkčnosti kanalizačného systému, ako aj na prevenciu opráv a problémov v budúcnosti. Spoločnosti, bytové spoločenstvá a domácnosti musia pravidelne vykonávať čistenie kanalizácie a krtkovanie, aby minimalizovali riziko vzniku problémov spojených s odpadovými vodami.

Prečo je čistenie kanalizácie a potrubia dôležité?

Čistota potrubia a kanalizácie je dôležité z veľa dôvodov:

Prevencia upchatia a preplnenia – čisté kanalizačné potrubia minimalizujú riziko tvorby preplnenia a upchatia. Nečistoty ako kal, tuky, piesok a iné usadeniny sa môžu hromadiť v potrubiach a viesť k zablokovaniu priechodu odpadových vôd. Potom môžu spôsobiť spomalenie alebo úplne zastavenie odtoku, čo môže dochádzať k povodniam, environmentálnym udalostiam alebo iným vážnym problémom. 

Udržiavanie zdravia a hygieny – čisté kanalizačné systémy prispievajú k zachovaniu hygieny a zdravého prostredia. Keď sa v kanalizačných potrubiach hromadia usadeniny, môže viesť k šíreniu plesní, baktérií a rôznych patogénov, ktoré predstavujú riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Minimalizovanie zápachu z potrubia – nečistoty hromadiace sa v kanalizačných potrubiach môžu začať hniť a zakladať nepríjemné zápachy. Pravidelná kontrola a čistenie pomáha zabezpečovať minimálnu tvorbu zápachu, čím zlepšuje pohodlie a prostredie obyvateľov.

Predĺženie životnosti infraštruktúry – čistota kanalizácie a potrubí prispieva k predlženiu ich životnosti. Korózia a usadeniny môžu spôsobovať poškodenie potrubia a iných častí kanalizačného systému, potom môže prísť drahšia výmena alebo oprava. Nastavenie efektívneho fungovania – vyčistené kanalizačné potrubie umožňuje efektívne odvádzať splašky a odpadové vody, čo je najhlavnejšie pre správne fungovanie celého kanalizačného systému a zachovanie hygienických noriem.  Nezabúdajte na dôležité pravidelné udržiavanie čistoty kanalizačných potrubí a systémov, ktoré zabezpečuje a minimalizuje riziko problémov. Efektívne bude potom celý rok odvádzať odpadové vody.