financie na obnovu domu 2

Financie na obnovu rodinného domu

Partner Stavebníctvo

Projekt obnov dom je určite najlepším Plánom obnovy pre rodiny a domácnosti. Plán obnovy chce zabezpečiť a podporiť do konca roka 2026 až 30 000 rodinných domov. Nové podmienky na obnovu rodinného domu boli zverejnené a aktualizované koncom marca. Správne žiadosti predkladajte najlepšie do konca apríla. Pri realizácií projektu obnovy domu Vám naša agentúra spracuje presne a rýchlo potrebnú dokumentáciu.

Kto má nárok na financie a dotáciu?

Žiadateľ o dotáciu musí mať skolaudovaný rodinný dom pred 1.1.2013 a zabezpečiť nasledovne podmienky:

 • V dome sa nesmie používať na podnikateľské a hospodárske účely viac ako 10 % podlahovej plochy.
 • Žiadateľ musí byť spoluvlastník alebo vlastník domu, občanom EÚ s trvalým pobytom na území SR a nesmie byť odsúdený za trestný čin z korupcie a finančných podvodov.
 • Žiadateľ nesmie mať nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení, daniach.
 • Pred obnovou domu musí mať žiadateľ projektové energetické hodnotenie s energetickým certifikátom.

Čo môžem prerobiť aby som dostal dotáciu?

Počas obnovy musíte ušetriť minimálne 30 % energie ako pred prestavbou domu.  Zrealizovať musíte podľa podmienok jednu z nasledovných prác:

 • Zateplenie strešného, obvodového plášťa alebo fúkaná izolácia domov.
 • Výmena okien a dverí.
 • Zateplenie nevykurovanej podlahy alebo zateplenie nevykurovanej miestnosti.

Popri určením činnostiam môžete zakúpiť plynový alebo elektro kotol, tepelné čerpadlo, solárne kolektory a panely, kotol na biomasu, akumulačná nádrž a tieniaca technika.

Akú vysokú dotáciu môžem dostáť?

Podľa podmienok žiadatelia majú nasledovne výšku poskytnutého príspevku:

 • Pri úspore energie od 30 % do 60 % 15 000 eur na obnovu domu
 • Veľká úspora energie viac ako 60 % získate 19 000 eur
 • Uvedené percenta sa porovnávajú s rodinným domom pred obnovou. Celková suma dotácie je 75 % skutočných nákladov.

Dotáciu do výšky 18 000 eur až do 95 % oprávnených nákladov môžu žiadať:

 • Náhradná alebo rodičovská starostlivosť o dieťa do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Máte v spoločnej domácnosti viacdetnú rodinu, minimálne jeden rodič a štyri deti

Od schválenie a doručenia žiadosti máte maximálne 12 mesiacov do ukončenia realizácie projektu.  Dotácia obnov dom sa môže aj spätne preplácať, realizovaná obnova domu do 1.2.2020.